Skip to content

Znaczenie diagnostyczne klonalnych cytogenetycznych aberracji w złośliwych guzach miękkiej tkanki cd

1 rok ago

455 words

Dane kliniczne i istotne diagnostycznie wyniki cytogenetyczne u 41 dorosłych pacjentów z nowotworami złośliwymi miękkimi z widocznymi klonicznymi cytogenetycznymi błędami. Tabela 2. Tabela 2. Dane kliniczne i istotne diagnostycznie wyniki badań cytogenetycznych u 14 dzieci z nowotworami złośliwymi miękko-tkankowymi z widocznymi klonalnymi cytogenetycznymi zaburzeniami. Ryc. 1. Ryc. 1. Niezróżnicowany mały nowotwór o okrągłych komórkach (A) powstający w gardle siedmiomiesięcznego chłopca (pacjent 5) i translokacja (11; 22) wspierający rozpoznanie obwodowego pierwotnego guza neuroektodermalnego (B) . Strzałki wskazują punkty przerwania translokacji na przegrupowanych chromosomach. Ryc. 2. Ryc. 2. Niezróżnicowany nowotwór komórek okrężnych (A) powstający z miednicy u 21-letniego mężczyzny (pacjent 54) i translokacja (1; 11; 22) potwierdzający rozpoznanie nietypowego mięsaka Ewinga (B) . Strzałki wskazują punkty przerwania translokacji na przegrupowanych chromosomach.
Rycina 3. Rycina 3. Nowotwory komórek wrzeciona (A) powstające w jamie brzusznej 52-letniej kobiety (pacjent 42) i translokacji (X; 18) wspomagające diagnozę jednofazowego mięsaka wargowego (B). Strzałki wskazują punkty przerwania translokacji na przegrupowanych chromosomach. Rycina 4. Rycina 4. Mały nowotwór o okrągłym komórkach (A) powstający w nadnerczu u jednoroletniego chłopca (pacjent 60) i usunięcie chromosomu 1p (krótka strzałka) z licznymi chromosomami o podwójnej minucie, wspomagające diagnozę Neuroblastoma o złym rokowaniu (B). Niedokładny homolog chromosomu oznaczono długą strzałką.
Przeprowadzono analizę cytogenetyczną 62 guzów od 46 dorosłych i 16 dzieci w okresie 14 miesięcy. Określono histopatologiczną diagnozę dla 60 z 62 guzów (97 procent) z połączonym zastosowaniem mikroskopii świetlnej i elektronowej oraz podejść immunohistochemicznych i cytogenetycznych. Trzy próbki były wysiękami złośliwymi związanymi z guzkami opłucnej lub płytkami (pacjenci 36, 52 i 57), podczas gdy pozostałe próbki zawierały materiał litego guza uzyskany przez biopsję lub wycięcie. Metafazy uzyskano z powodzeniem przez bezpośrednie zbieranie lub z krótkotrwałych hodowli dla 61 z 62 nowotworów; jedynym wyjątkiem był rozlegle nekrotyczny mięsak prążkowanokomórkowy (Pacjent 46). Klonalne aberracje cytogenetyczne wykryto w 55 guzach (89 procent), * wszystkie z wyjątkiem 4 (z Pacjentów 5, 19, 31 i 39) miały liczne aberracje cytogenetyczne. Czterdzieści guzów (65 procent), w tym 27 z 46 dorosłych (59 procent) i 13 z 16 dzieci (81 procent), miało aberracje cytogenetyczne, które wspierały lub ustanowiły specyficzną diagnozę histopatologiczną (tabele i 2). Często spotykane diagnostyczne aberracje cytogenetyczne obejmowały translokację (11; 22) pierwotnego guza neuroektodermalnego mięsaka Ewinga (pięć guzów, ryc. i 2), translokację (X; 18) mięsaka maziowego (pięć guzów, ryc. 3), delecja chromosomu 1p z chromosomami o podwójnej minucie neuroblastoma złego rokowania (trzy guzy, ryc. 4) i translokacja (2; 13) mięśniaka płaskonabłonkowego wyrostka zębodołowego (trzy nowotwory).
Klinicznie ważne wyniki cytogenetyczne
Piętnaście guzów (24 procent) zawierało aberracje cytogenetyczne, które były pomocne w ustaleniu ostatecznej diagnozy histopatologicznej (te od pacjentów z liczbami pogrubionymi w Tabelach i 2)
[patrz też: dietosfera, zatoxin pulmo, martwica tkanek ]

0 thoughts on “Znaczenie diagnostyczne klonalnych cytogenetycznych aberracji w złośliwych guzach miękkiej tkanki cd”