Skip to content

Nieinwazyjne wykrywanie klinicznie okultystycznych przerzutów do węzłów chłonnych w raku prostaty czesc 4

1 rok ago

554 words

Charakterystyka 80 pacjentów w badaniu. Do badania włączono ogółem 80 pacjentów z patologicznie potwierdzonym rakiem prostaty (Tabela 1) i oceniano łącznie 334 węzły chłonne z bezpośrednimi korelacjami histologicznymi MRI. Z 334 węzłów chłonnych 271 było łagodnych (81,1 procent) i 63 węzłów chłonnych (18,9 procent) – od 33 pacjentów (41 procent) – zawierało wykrywalne mikroskopowo przerzuty. Z tych 63 węzłów, 17 mierzonych mniej niż 5 mm, 28 było 5 do 10 mm, a 18 przekraczało 10 mm. Ogółem 71,4% złośliwych węzłów nie spełniało tradycyjnych kryteriów obrazowania złośliwości (więcej niż 10 mm w przypadku wydłużenia lub więcej niż 8 mm w przypadku zaokrąglenia). Diagnoza
Rycina 2. Rycina 2. Nieprawidłowości węzłowe MRI u trzech pacjentów z rakiem prostaty. W porównaniu z konwencjonalnym MRI (panel A), MRI uzyskany 24 godziny po podaniu limfotropowych nanocząstek superparamagnetycznych (Panel B) wykazuje jednorodny spadek intensywności sygnału w wyniku akumulacja limfotropowych nanocząstek superparamagnetycznych w normalnym węźle chłonnym w lewym rejonie biodrowym (strzałka). Panel C pokazuje odpowiadające wyniki histologiczne (hematoksylina i eozyna, x 125). Konwencjonalny MRI wykazuje wysoką intensywność sygnału w nieobjętej tętnicą węzeł chłonny biodrową całkowicie zastąpiony przez guz (strzałka w panelu D). Natężenie sygnału węzłowego pozostaje wysokie (strzałka w panelu E). Panel F pokazuje odpowiadające wyniki histologiczne (hematoksylina i eozyna, x 200). Konwencjonalny MRI wykazuje wysoką intensywność sygnału w węźle zaotrzewnowym z mikroprzerzutami (strzałka w panelu G). MRI z limfotropowymi nanocząstkami superparamagnetycznymi wykazuje dwa ogniska hiperintensywne (strzałki w panelu H) wewnątrz węzła, odpowiadające przerzutom 2 mm. Odpowiednia analiza histologiczna potwierdza obecność gruczolakoraka w obrębie węzła (panel I, hematoksylina i eozyna, x 200).
Rycina 3. Rycina 3. Trójwymiarowa rekonstrukcja węzłów chłonnych miednicy (panel A), konwencjonalna rezonans magnetyczny (panel B), rezonans magnetyczny z nanostrukturami limfotropowymi (panel C), tomografia komputerowa brzuszna (TK) (panel D) i wyniki histopatologiczne (Panel E) .Panel A pokazuje trójwymiarową rekonstrukcję prostaty, naczyń biodrowych i przerzutowych (czerwonych) i nie-rozsianych (zielonych) węzłów chłonnych, aby pomóc w planowaniu operacji i radioterapii. Istnieje węzeł złośliwy (gruba strzała), bezpośrednio przylegający do normalnego węzła (cienka strzałka) po stronie posterunkowej do naczyń biodrowych. W panelu B konwencjonalny MRI pokazuje, że natężenie sygnału jest identyczne w dwóch węzłach (strzałki). W panelu C, MRI z limfotropowymi superparamagnetycznymi nanocząsteczkami pokazuje, że sygnał w normalnym węźle jest zmniejszony (gruba strzała), ale jest wysoki w węźle przerzutowym (cienka strzałka). W panelu D tomografia brzuszna nie pozwala rozróżnić dwóch węzłów chłonnych (strzałek). W panelu E badanie histopatologiczne złośliwego węzła chłonnego ujawnia otoczki komórek nowotworowych (hematoksylina i eozyna, x 200).
Figura 2 pokazuje reprezentatywne przykłady obrazów zaotrzewnowych od trzech pacjentów. W normalnych węzłach chłonnych natężenie sygnału zmniejszyło się jednorodnie po podaniu limfotropowych nanocząstek superparamagnetycznych, co wskazuje na prawidłowe dostarczanie nanocząstek do węzłów chłonnych i normalny wychwyt cząstek przez węzłowe makrofagi
[hasła pokrewne: szpital rehabilitacji kardiologicznej, sosnowiec przychodnia, laboratorium kołobrzeg ]
[więcej w: rossmann pyskowice, trittico skutki uboczne, euroklinika katowice ]

0 thoughts on “Nieinwazyjne wykrywanie klinicznie okultystycznych przerzutów do węzłów chłonnych w raku prostaty czesc 4”