ortopedzi trójmiasto

Znaczenie diagnostyczne klonalnych cytogenetycznych aberracji w złośliwych guzach miękkiej tkanki ad 6

Stosując te podejścia, można wykryć rearanżacje klonalnych chromosomów w praktycznie wszystkich złośliwych guzach tkanek miękkich, nawet gdy próbki nowotworów są otrzymywane za pomocą biopsji igłowej. Chociaż nie zaobserwowano tego w tym badaniu, prawdziwe normalne kariotypy zostały opisane wcześniej w co najmniej pięciu złośliwych guzach tkanek miękkich [29, 30]. W związku z tym prawidłowy ka...

Więcej »

Nieinwazyjne wykrywanie klinicznie okultystycznych przerzutów do węzłów chłonnych w raku prostaty

Dokładne wykrywanie przerzutów do węzłów chłonnych w raku gruczołu krokowego jest zasadniczym elementem podejścia do leczenia. Zbadaliśmy, czy wysoce limfotropowe nanocząsteczki superparamagnetyczne, które uzyskują dostęp do węzłów chłonnych za pomocą transportu płynu śródmiąższowo-limfatycznego, mogą być użyte w połączeniu z obrazowaniem metodą rezonansu magnetycznego o wysokiej rozdziel...

Więcej »

Ambulatoryjny doustny prednizon po awaryjnym leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czesc 4

W badaniu wzięło udział 1087 potencjalnych pacjentów, spośród których kwalifikowało się 202 (19%) (ryc. 1). Spośród tych 202 pacjentów 147 (73 procent) wyraziło zgodę na udział w badaniu. Wśród badanych pacjentów, którzy nie kwalifikowali się, 49 procent było ostatecznie hospitalizowanych, a 16 procent otrzymywało systemowe kortykosteroidy w oddziale ratunkowym lub w ciągu ostatnich 30 dni. W s...

Więcej »

Wpływ Finasterydu na rozwój raka prostaty cd

Udział w zajęciach rekreacyjnych wiąże się z niższym ryzykiem demencji. Nie jest jasne, czy zwiększone uczestnictwo w zajęciach rekreacyjnych obniża ryzyko demencji lub udziału w spadkach aktywności rekreacyjnej w fazie przedklinicznej demencji. Metody
Przeanalizowaliśmy związek pomiędzy zajęciami rekreacyjnymi a ryzykiem otępienia w prospektywnej kohorcie 469 osób starszych niż 75 lat, któ...

Więcej »
http://www.robotyciesielskie.com.pl 751# , #ortopeda samson , #badania układu pokarmowego , #pieczenie i ból pochwy , #ból na wysokości pępka , #operacja raka prostaty , #dieta przy chorej tarczycy , #żylaki przełyku icd 10 , #pieczenie i łzawienie oczu , #rossmann kęty godziny otwarcia ,