współczynnik inteligencji

Znaczenie diagnostyczne klonalnych cytogenetycznych aberracji w złośliwych guzach miękkiej tkanki

Guzy SOFT-TISSUE często stanowią diagnostyczne wyzwanie dla klinicysty i patologa. W szczególności, pomimo zastosowania współczesnych technik histologicznych, immunohistochemicznych i mikroskopii elektronowej, trudne może być ustalenie histogenezy wielu małych, okrągłych i wrzecionowatych tkanek miękkich tkanek.1 2 3 4 W kilku ostatnich badaniach, dysproporcje między pierwotną oceną histologiczną a późniejszą oceną eksperta odnotowano w ponad 25% przypadków złośliwego guza tkanek miękkich.2 3 4 Te wszechobecne niepewności diagnostyczne niewątpliwie przyczyniły się do braku konsensusu co do prognozy lu...

Więcej »

Zapobieganie nawrotom przedwczesnego porodu przez 17 kapronian alfa-hydroksyprogesteronu cd

Oprócz cotygodniowych wizyt na zastrzyki do badań, kobiety otrzymywały opiekę prenatalną w swoich placówkach, zgodnie z oceną odpowiednich opiekunów w zakresie znanego poziomu ryzyka porodu przedwczesnego. Ocena wyników
Po porodzie personel badawczy przejrzał wszystkie zapisy prenatalne, dotyczące porodu, noworodka i poporodowe oraz udokumentował datę porodu, masę urodzeniową noworodka i przebieg noworodka, a także występowanie powikłań ciąży. Niemowlęta śledzono aż do wypisania ze szpitala, w którym się urodzili, lub, jeśli zostali przeniesieni do innego miejsca, ze szpitala, do którego zosta...

Więcej »

Radioterapia w polu aktywnym w przypadku zaawansowanego chłoniaka Hodgkina ad 5

Kaplan-Meier Szacunki czasu przeżycia wolnego od zdarzeń u pacjentów w całkowitej remisji po chemioterapii, którzy zostali losowo przydzieleni do otrzymywania radioterapii bez włączonej radioterapii lub radioterapii w polu. Nie było istotnej różnicy między grupami (P = 0,35 w teście log-rank). Po medianie obserwacji trwającej 79 miesięcy, wskaźniki przeżycia wolnego od nawrotów oraz współczynniki przeżycia wolnego od zdarzeń (ryc. 2) były podobne u pacjentów z całkowitą remisją, którzy nie otrzymywali radioterapii, a pacjenci z całkowitą remisją otrzymywali radioterapię polową. Nie było istotnej...

Więcej »

Mózgowa zakrzepica żylna u dzieci ad 5

Chociaż ich wyniki z testów neuropsychologicznych były w normalnym zakresie (tabela 1), osoby, u których później rozwinęła się demencja, miały gorsze poznawanie w teście Błogosławionego (P = 0,001) 21 i niższym wydajności linii podstawowej IQ (P = 0,07) .24 Częstość występowania przewlekłych chorób nie różniła się istotnie pomiędzy podmiotami, u których rozwinęło się demencje, a tymi, u których nie wystąpiła. Dziewiętnastu pacjentów przyjmowało leki przeciwdepresyjne przy przyjęciu do szpitala. Wskaźniki aktywności poznawczej były odwrotnie skorelowane ze skalą depresji Zung26 (Spearman r...

Więcej »
http://www.lochcamelot.pl 751# , #ortopeda samson , #badania układu pokarmowego , #pieczenie i ból pochwy , #ból na wysokości pępka , #operacja raka prostaty , #dieta przy chorej tarczycy , #żylaki przełyku icd 10 , #pieczenie i łzawienie oczu , #rossmann kęty godziny otwarcia ,