Ambulatoryjny doustny prednizon po awaryjnym leczeniu przewlekłej obturacyjnej choroby płuc

W tym randomizowanym, podwójnie ślepym, kontrolowanym placebo badaniu, badaliśmy skuteczność prednizonu w zmniejszaniu ryzyka nawrotu po ambulatoryjnych zaostrzeniach przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Metody
Zarejestrowaliśmy 147 pacjentów, którzy zostali zwolnieni z oddziału ratunkowego po zaostrzeniu POChP i losowo przypisali je do 10 dni leczenia 40 mg doustnego prednizonu raz dziennie lub identycznie wyglądającego placebo. Wszyscy pacjenci otrzymywali doustne antybiotyki przez 10 dni, a także wziewne leki rozszerzaj...

Faza 2 Badanie bortezomibu w nawrotowym, opornym na leczenie szpiczaku cd

Pacjenci z postępującą chorobą po dwóch cyklach lub stabilną chorobą po czterech cyklach byli uprawnieni do otrzymywania 20 mg doustnego deksametazonu w dniu i dniu po każdej dawce bortezomibu. Uczestnicy otrzymywali do 8 cykli bortezomibu; ci, u których utrzymywała się kliniczna korzyść, mogli otrzymać dodatkowe leczenie bortezomibem w oddzielnym badaniu uzupełniającym. Leczenie wstrzymano od pacjentów z toksycznymi efektami 3. stopnia lub gorszymi lub toksycznymi działaniami hematologicznymi stopnia 4 do momentu, gdy efekty zmniejszy...

Stopień sedymentacji erytrocytów w zastoinowej niewydolności serca czesc 4

Wartości wskaźnika sercowego były niższe u pacjentów z wolniejszą sedymentacją (P <0,0001), ale nieinwazyjne i inwazyjne pomiary funkcji lewej komory (frakcja wyrzutowa lewej komory i ciśnienie zaklinowania płucnego) były podobne w obu grupach. Stąd niski wskaźnik czynności serca u pacjentów z małą częstością sedymentacji był związany z ich bardziej zaawansowaną prawostronną niewydolnością serca (co odzwierciedlają wyższe średnie ciśnienia w przedsionku i poziom bilirubiny w surowicy, oba P <0,0001). Kiedy przeprowadzono anal...

Skuteczność szczepionki podjednostkowej Herpes Zoster dla dorosłych w wieku 70 lat lub starszych ad

Stopień, w jakim opieka zdrowotna w Stanach Zjednoczonych jest zgodna z podstawowymi standardami jakości, jest w dużej mierze nieznany.1,2 Chociaż poprzednie badania dokumentowały poważne deficyty jakości, stanowią one ograniczoną perspektywę w tej kwestii.3-5 Większość osób oceniła jeden warunek , 6,7 niewielka liczba wskaźników jakości, 8,9 osób z jednym rodzajem ubezpieczenia, 10 lub osób otrzymujących opiekę w małym obszarze geograficznym.11,12 Kilka krajowych badań ograniczono do określonych segmentów populacja, na przykła...

Najnowsze zdjęcia w galerii dobrygeriatra:

331#dentysta toruń cennik , #terapia skoncentrowana na rozwiązaniach , #ceny leków na receptę , #kwas hialuronowy pod oczy , #pediatra na telefon białystok , #deslodyna , #badania po 40 roku życia mężczyzny , #sosnowiec przychodnia , #olx skoczów , #periodontolog wrocław ,