medica leżajsk

Inscenizacja raka niedrobnokomórkowego płuca ze zintegrowaną tomografią pozytonową i tomografią komputerową ad

Nasza instytucja to szpital dydaktyczny i stacjonarny oraz główny ośrodek skierowania dla pacjentów z chorobą nowotworową. Chirurdzy klatki piersiowej w ośrodku stosowali rutynowo PET do przedoperacyjnej oceny stadium choroby od 1994 r. Wszyscy pacjenci byli poddani konwencjonalnej ocenie stopnia zaawansowania na podstawie przeglądu historii medycznej, wyników badań fizycznych i wyników ...

Więcej »

Poprawa bezpieczeństwa dzięki technologii informacyjnej ad 8

Na przykład kilka szpitali przyjęło skomputeryzowany zapis zamówień dla lekarzy. Jednak grupa Leapfrog - koalicja największych krajowych pracodawców, takich jak General Electric i General Motors - określiła go jako jedną z trzech zmian, które według nich poprawiłyby bezpieczeństwo, a wiele szpitali zaczyna tę drogę. Korzystanie z komputerowego wspomagania decyzji w diagnostyce i pla...

Więcej »

Jakość opieki zdrowotnej dostarczana dorosłym w Stanach Zjednoczonych czesc 4

W przypadku wskaźników uzyskanych na poziomie epizodu (np. Obserwacji po hospitalizacji z powodu zaostrzenia astmy), ocenialiśmy każde zdarzenie, w wyniku którego uczestnik kwalifikuje się do określonego procesu i angażował dowolnego dostawcę uczestnika, więc liczba zdarzeń kwalifikujących się zależała od liczba epizodów, które wystąpiły. Aby uzyskać łączne wyniki, podzielil...

Więcej »

Obsługa techniczna

Heeschen i in. (Wydanie z 20 marca) pokazują, że troponina T i rozpuszczalny ligand CD40 niezależnie przewidują wyniki u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi i że zwiększone ryzyko powodowane przez podwyższony poziom ligandu CD40 jest zmniejszone przez abciximab. Pokazują one, że podwyższony poziom rozpuszczalnego liganda CD40 prognozuje niekorzystny wynik nawet u pacjentów, któr...

Więcej »
http://www.autoczescikepno.pl 751#ortopeda samson , #badania układu pokarmowego , #pieczenie i ból pochwy , #ból na wysokości pępka , #operacja raka prostaty , #dieta przy chorej tarczycy , #żylaki przełyku icd 10 , #pieczenie i łzawienie oczu , #rossmann kęty godziny otwarcia , #samopoczucie po radioterapii ,