ból najądrza przy dotyku

Zwiększona reabsorpcja chlorków jako odziedziczył nerkowy ubytek rany w rodzinie Pseudohypoaldosteronizm typu II ad

Wielokrotne pisuary ujawniły wartości pH od 5,0 do 6,0. Jego współczynnik klirensu kreatyniny wynosił 1,3 ml na sekundę, a on miał hipercholorem kwasicę metaboliczną z prawidłową luką anionową (pH krwi tętniczej, 7,33, poziom chlorku surowicy, 111 do 114 mmol na litr, poziom wodorowęglanu w osoczu, 17 mmol na litr, szczelina anionowa 9 mmol na litr). Wydalanie kortyzolu z moczem wynosiło 364 nmol na dzień (normalnie, 97 do 441 nmoli na dzień). Stężenie kortyzolu w surowicy wzrosło z 0,41 do 0,63 .mol na litr, a stężenie aldosteronu w osoczu od 0,33 do 0,66 nmola na litr 60 minut po dożylnym wstrzyknięciu ko...

Więcej »

MRI i ultrasonografia w ocenie zaawansowanego raka prostaty

Porównanie wyników histologicznych w próbkach radykalnych prostatektomii z przedoperacyjnym tomografią komputerową i skanami MRI u 10 pacjentów ze zlokalizowanym rakiem prostaty. Artykuł dr Rifkina i wsp. (Wydanie z 6 września) na temat oceny roli obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (MRI) i ultrasonografii przezodbytniczej w ocenie stopnia zaawansowania zlokalizowanego raka prostaty donoszą o słabych wynikach, które są zgodne z naszym doświadczeniem klinicznym. Niestety, autorzy nie porównali tych stosunkowo nowych technik obrazowania z tomografią komputerową (CT), która w wielu instytucjach nadal jest stan...

Więcej »

Faza 2 Badanie bortezomibu w nawrotowym, opornym na leczenie szpiczaku ad 7

Zdarzenia 4 stopnia (które wystąpiły u 14% pacjentów) obejmowały małopłytkowość (w 3%) i neutropenię (w 3%), z pojedynczym przypadkiem neutropenii z gorączką (<1%). Wszystkie inne działania niepożądane stopnia 4 występowały u procent lub mniej pacjentów, a u żadnego z pacjentów nie występowała neuropatia stopnia 4. Spośród 33 pacjentów, którzy nie mieli neuropatii przed rozpoczęciem leczenia bortezomibem, neuropatia stopnia 3 rozwinęła się w 1. i stopnia 1. lub 2. neuropatia rozwinięta w 16. Ogólnie, 12 procent pacjentów wymagało co najmniej jednokrotnego zmniejszenia dawki i 4 procent p...

Więcej »

Podręcznik gastroenterologii dziecięcej i żywienia

Stwierdzono, że prawie połowa poważnych błędów związanych z lekami wynika z faktu, że lekarze nie mają wystarczających informacji na temat pacjenta i leku. Inne typowe czynniki to brak zapewnienia wystarczającej specyficzności w zamówieniu, nieczytelność odręcznych zamówień, błędy w obliczeniach i błędy w transkrypcji7. W jednym kontrolowanym badaniu z udziałem pacjentów hospitalizowanych wdrożenie skomputeryzowanego wniosku o wpisanie zlecenia przez lekarzy - co poprawia komunikacja, sprawia, że wiedza jest dostępna, zawiera odpowiednie ograniczenia dotyczące wyboru leków, dróg, częstotliwości i daw...

Więcej »
http://www.dietaizdrowie.net.pl 751# , #ortopeda samson , #badania układu pokarmowego , #pieczenie i ból pochwy , #ból na wysokości pępka , #operacja raka prostaty , #dieta przy chorej tarczycy , #żylaki przełyku icd 10 , #pieczenie i łzawienie oczu , #rossmann kęty godziny otwarcia ,