Skip to content

Leczenie Gram-ujemnej bakteriemii i wstrząsu septycznego za pomocą ludzkiego monoklonalnego przeciwciała przeciw endotoksynie HA-1A – Randomizowana, podwójnie ślepa, kontrolowana placebo ad 8

1 rok ago

491 words

Efekt leczenia HA-1A u pacjentów z bakteriemią Gram-ujemną pozostał znaczący po skorygowaniu dla każdej z tych zmiennych. U 123 spośród 200 pacjentów z bakteriemią Gram-ujemną występowało jedno lub więcej spośród dużych komplikacji związanych z wstrząsem sepsy, rozsianą wewnątrznaczyniową koagulacją, ostrą niewydolnością nerek, ostrą niewydolnością wątroby lub zespołem niewydolności oddechowej dorosłych. W ciągu pierwszych siedmiu dni po leczeniu wszystkie dowody tych komplikujących się stanów ustąpiły u 26 z 62 pacjentów otrzymujących placebo (42 procent) oraz u 38 z 61 pacjentów, którym podawano HA-1A (62 procent, p = 0,024).
W celu dalszej oceny skuteczności HA-1A, dokonano przeglądu dokumentacji szpitalnej wszystkich pacjentów, którzy zostali hospitalizowani 28 dni po infuzji, w celu określenia statusu przeżycia przy wypisie. W czasie przeglądu rekordu, 198 z 200 pacjentów zmarło lub zostało zrzuconych żywcem. Zapisy szpitalne były dostępne dla 196 z tych 198 pacjentów (99 procent). Liczba pacjentów wyładowanych żywcem wynosiła 45 z 93 (48 procent) w grupie placebo i 65 z 103 (63 procent) w grupie HA-1A (p = 0,038).
Przeanalizowaliśmy grupy pacjentów, którzy nie mieli bakteriemii Gram-ujemnej, aby określić specyficzność ochrony za pomocą HA-1A. Nie zaobserwowano istotnej różnicy w śmiertelności między grupami badawczymi wśród 201 pacjentów z bezbakteryjnym zakażeniem Gram-ujemnym (P = 0,30), 51 pacjentów z zakażeniem Gram-dodatnim bez zakażenia Gram-ujemnego (P = 0,15), u 7 pacjentów z grzybicą zakażenie (P = 0,14 według dokładnego testu Fishera), 84 pacjentów bez zakażenia zidentyfikowano (P = 0,96), lub całą populację 343 pacjentów bez bakteriemii Gram-ujemnej (P = 0,68). Gdy wyniki u pacjentów bez bakteriemii Gram-ujemnej połączono z wynikami u osób z tym schorzeniem, 28-dniowy wskaźnik umieralności u wszystkich pacjentów, którzy otrzymali infuzję (z wyłączeniem 5 otrzymujących placebo i 7 biorców HA-1A utraconych w następstwie) po wypisie między 3 a 28 dniem) było 118 z 276 (43 procent) wśród otrzymujących placebo i 100 z 255 (39 procent) wśród biorców HA-1A (P = 0,24).
Bezpieczeństwo
Częstość zdarzeń niepożądanych, w tym seryjne zmiany parametrów życiowych i pomiarów laboratoryjnych, nie różniła się istotnie w grupach HA-1A i placebo. Nie stwierdzono poważnych działań niepożądanych u 291 pacjentów otrzymujących HA-1A. Jeden pacjent miał przemijający epizod zlokalizowanych pokrzyw w pobliżu miejsca infuzji HA-1A 10 do 15 minut po wlewie i ustąpił bez leczenia. Pod koniec infuzji inny biorca HA-1A miał zaczerwienienie twarzy i łagodne niedociśnienie, które ustąpiło bez leczenia w ciągu 30 minut. Próbki surowicy do oznaczenia ludzkiego przeciwciała skierowanego przeciwko HA-1A otrzymano od 252 pacjentów, z których 116 miało HA-1A. Żaden z pacjentów nie miał wykrywalnych przeciwciał anty-HA-1A.
Dyskusja
Wyniki tego badania klinicznego pokazują, że terapia wspomagająca z HA-1A, ludzkim przeciwciałem monoklonalnym przeciw endotoksynie, znacznie zmniejsza umieralność u pacjentów z sepsą i bakteriemią Gram-ujemną. Zmniejszenie śmiertelności było widoczne już w 1. dniu po leczeniu i utrzymywało się przez 28 dni obserwacji
[hasła pokrewne: euroklinika katowice, marianna durczok wikipedia, medycyna rodzinna myśliborska ]

0 thoughts on “Leczenie Gram-ujemnej bakteriemii i wstrząsu septycznego za pomocą ludzkiego monoklonalnego przeciwciała przeciw endotoksynie HA-1A – Randomizowana, podwójnie ślepa, kontrolowana placebo ad 8”

  1. [..] Oznaczono ponizsze tresci z artykulu oryginalnego: leczenie kamicy żółciowej[…]